Производствени отпадъци – същност и обработка

Какво означава да се изхвърлят на производствени отпадъци?

В началото на тази статия нека да изясним какво точно е понятието отпадък според уведомлението на Министерството на околната среда и как се тълкуват. Следва точен текст на тълкуванието :

Отпадък е всеки ненужен материал, след като притежателят е използвал и притежателят не може да го използва или продаде на други лица. Независимо дали материалът е отпадък или не, трябва да се преценява цялостно, като се има предвид намерението на притежателя, неговото имущество и т.н., и не може обективно да се счита за отпадък в момента на изхвърлянето му.

Съгласно Закона за изхвърляне и почистване на отпадъци, отпадъците се определят като „боклук, обемисти отпадъци, пепелни, утайки, екскременти, отработени масла, отпадъчни киселини, отпадъчни алкални, животински трупове и други нечистотии или безполезни неща. които са течни или твърди. Изключват се радиоактивните материали и замърсените с радиоактивно вещество вещества. “ Отпадъците по принцип се класифицират като „промишлени отпадъци“ и „общи отпадъци“.

Какво представляват производствените отпадъци или така наречените промишлените отпадъци?

Производствените отпадъци са вид отпадъци, които са отделени в правителствената наредба като такива, които се създават главно от стопанската дейност. Производствените отпадъци се разделят на няколко подвида като те са : 

–  производствените  отпадъци, отделяни  при определени бизнес дейности

– специално контролирани производствени отпадъци

– определени опасни промишлени отпадъци

Разлики между общите обикновенните отпадъци и производствени отпадъци

Рециклирането на  боклуците от нашето ежедневие като отговорност  се поема главно от общините, където пребиваваме. Отговорността за рециклирането на производствените отпадъци се поделя между предприятията, които ги създават.

Промишлените отпадъци са забранени за изполване и Немогат да се извозват и  да се  изхвърлят в общински съоръжения за обработка на обикновенни отпадъци. Те се транспортират чрез лицензирани предприятия като нашата фирма до специални депа. 

Изхвърлянето на производсвени отпадъци води и до някои сложни проблеми, които описваме по долу в статията ни.

Съществува вероятност от недостиг на места за крайно изхвърляне, защото количеството на изхвърлените промишлени отпадъци става по – голямо всяка година, крайните места за депониране  не стигат за транспортирането на целия боклук, а осигуряването на земя за депата се превръща в голям проблем. Според една хипотеза оставащият капацитет на крайните места за изхвърляне  ще бъде много малък – само около 10 години на  средна стойност за страната ни.

Също така съществува в България незаконен дъмпинг. Въпреки постоянното подобряването на технологиите около нас за преработка и извозване на промишлени отпадъци, разходите за обезвреждане им нарастват много. От това следва само едно : количеството на отпадъците, които не се изхвърлят на депа, а на други места се увеличава много ! Някои казват, че за момента има поне над 1000 случая на незаконно депониране за една година. Вследствие на това се  наблюдава  и вижда трайно замърсяване на околната среда на нерегламентираните места за смет като дори водите и почвата имат някакво замърсяване.

Това замърсяване на околната среда означава само едно  – увреждане на здравето на хората около сметищата за производствени отпадъци.

Съобщено е, че замърсяването на подпочвените води и увреждането на здравето от прах са настъпили в близост до такива незаконни депа.

Ако вашата фирма и бизнес имате производствени отпадъци, ние от „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД можем да ви помогнем с изхвърлянето до регламентирани депа на ниски цени. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to top
Обадете ни се