Месец: декември 2020

Каква е история на боклука

Сигурно понякога сте мислили, че нямате  общо вие модерния човек от 21 век и един зрял човек отпреди 2100 или с този от преди само  200  – 300 години !

Общото между вас и предишните хора е,че сте чували фразата “ Изхвърли боклука, моля те!“.

Справянето с боклука не е проблем от този или миналия век – той е много старт и хората са в борба с този проблем откакто са преминали към друг живот, а не номадския. Например античния град Атина е отворил първото си бунище преди цели 2500 години!

През Средновековието е имало друга практика, която е позволила по – лесното разпространение на болестите  и е имало много повече болни заради мръсната околна среда. Тогава е била разпространена практиката гражданите на европейските градове да отварят само вратите си и да изхвърлят боклуците си на улицата.

През 18 век в Англия се появил доклад, който свързва директно мръсната околна среда и болестите. Започнало в края на 18 век епохата на здравеопазването. Много градове стартирали кампании за събиране и извозване на техните отпадъци и ги откарвали на сметища, далеч от реки или улици.

През 19 век вече гражданите в Европа започнали да горят отпадъците си и чрез изгарянето създавали енергия за електричество за домакинствата.

Хората, които правили различни проучвания на боклука въвели термина „твърди битови отпадъци“, за да дадат точно описание на сметта ни. Това са например вечерята, която ние не сме изяли, хартии, стъклени счупени чаши и др.

Важни събития в историята на боклука

500 пр.Хр.    създадено е първото в света градско бунище, което е отворило врати  в антична Атина, Гърция.

1388        първи закон против случайно изхвърляне на отпадъци – английският парламент въвежда със закон забрана против изхвърлянето на боклук в реките и канавките.

1400        отпадъците на Париж  извън градските порти бил вече толкова висок, че причинява големи пречки за неговата отбрана.

1690        първа фабрика до Филаделфия създава хартия чрез рециклиране на влакна

1842        първа връзка между отпадъците и мръсната околна среда. Причината е доклад. 

1874        В Нотингам, Англия „пещта за изгаряне на отпадъци“ изгари отпадъци и създава чрез рециклиране електричество. 

1900        Добра практика в началото на 20 век – в  много градове се използвали прасета за справяне с отпадъците им. Според експерти, 75 прасета можели да изяда до цял тон боклуци на ден!

1904         Първият завод за рециклиране на алуминий в открит в Америка!

1920        Депонирането на сметище става най – използвания начин за решаване на проблема с отпадъците !

1959        Създаване на първо ръководство за депониране на сметище с отпадъци!

1965        В САЩ се приемат редица закони за управление на боклуците

1997        Проведен е първият в историята „Американски ден за рециклиране“

Извозване на строителни отпадъци от “ЕКО ДОМ 2011” ООД. Предимства.

Ако се интересувате от извозване на строителни отпадъци или даване под наем на контейнери за строителни отпадъци, то в тази статия ще дадем повече информация за тези услуги.

Транспортирането на строителни боклуци, чрез контейнери в област Хасково или друга съседна област е много лесна и удобна за клиентите ни услуга, която е от голяма полза за тях. 

Защо?

Ето няколко основни причини, заради които си струва да наемете контейнер за строителни отпадъци:

– извозването на строителни отпадъци е изцяло грижа на наетата от вас фирма. Те отговарят доставянето му и извозването на контейнера до депо за отпадъци

– спестяват ви ценно време около целия процес по премахване на строителните отпадъци

– финансово е по – изгодно на нашите клиенти да ползват услуги по наем на контейнер отколкото сами да се погрижат за процеса по премахване на строителните  си отпадъци

Ако се обърнете към „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД за контейнери за строителни отпадъци под наем, нашите експерти ще ви дадат най – точна оценка какъв точно ви трябва и ще ви запознаят с нашите видове контейнери като обем.

Повечето фирми като нашата разполагат имат с 4-кубикови и 6-кубикови контейнери за извозване на строителни отпадъци в Хасково и съседните области. 4-кубиковите контейнери за строителни отпадъци например са с обем  от около 100 чувала, което значи с по 25 кг. отпадъци. 

Това е максималната тегло, която може да понесе контейнера. 6-кубиковите контейнери са с поносима товаровместимост 150 чувала, които са с тегло всеки по 25 кг. Ние разполагаме дори и с по – големи контейнери от споменатите с цел да ви бъдем максимално полезни. 

Цената за използването на които, включително и такса смет са включени в общата цена, която вие заплащате на „ЕКО ДОМ 2011“ ООД. Ако прецените, че имате нужда от контейнер за строителни отпадъци под наем, звънете в удобно за вас време на посочения телефон за връзка в сайта. 

Нашата фирма ще ви отърве бързо и лесно от ненужните отпадъци, които са се получили от ремонт или имате за изхвърляне стари мебели. Очакваме ви! Извозване на строителни отпадъци чрез контейнери под наем в Хасково или в съседни области е на супер изгодни цени!

Методи за управление на отпадъци

В тази статия ще ви представим най – добрите методи за управление на боклуците около нас при изхвърлянето им.

Рециклиране

Рециклирането е процес, за които сме писали много в други предишни статии в нашият блог – както интересни факти, така и какво означава. Това е процес, при които дадени материали се преизползват да се създаде нова стока без да се хабят ненужни  нови ресурси за това. Например то рециклирана хартия се създава напълно нова, която може да се печата или пише върху нея. Процеса по рециклиране започва още преди депото. Има  в много градове в 21 век, които разполагат с контейнери за битови отпадъци, които са разделени за различни материали. След като се съберат разделно, отпадъците биват сортирани, преработени и вече рециклирани, материалите се връщат в  употреба за създаване на нови предмети.

Компостиране

Компостирането е много добър начин за изхвърляне и също така повторно преизползване на органични боклуци. При процеса компостирате, поглъщате органични отпадъци и ги заравяте в земята, като по този начин се създават почви с по богати свойства. Такива почви са по – благородни относно реколта и др.

Изгаряне

При процеса на изгаряне може да се получи полезна енергия, която да се използва при захранване с ток на домакинства, но това ще е за сметка на околната среда.

Депо

Също така боклукът може да бъде докаран до лицензирани сметища, където да се съхранява и обработва в бъдеще. Такива депа имат такса за прием на смет като тя може да варира

Видове отпадъци

Огромния проблем, който в момента е актуален с увреждането на околната среда не се подобрява, а се задълбочава и това се дължи на много фактори, но замърсяването от отпадъците играе голяма роля. Смесването и изхвърлянето на отпадъци са причинители на много зарази и болести на някои места по света от околната среда сред нас хората.

Ако се смесят повече видове отпадъци, може да навредим повече на околната среда, защото те стават по устойчиви и има възможност да се отделят в околната среда повече токсини и вредни газове. 

За да предпазим околната среда, отпадъците, които изхвърляме трябва да бъдат обработвани специално и рециклирани. В тази статия ще разгледаме някои видове отпадъци, които изискват такова специално третиране и трябва да се изхвърлят разделно за да може процеса да се проведе по – лесно.

Битови отпадъци

Това са всички наши отпадъци, които се получават  от нашата всекидневна дейност като техни източници са . Към тях се причисляват и различни отпадъци, които не са опасни за околната среда и не се класифицират така като такива са например отпадъци от готвене, при чистене или пазаруване.

Отпадъци от земеделие 

Отпадъците от селскостопанската дейност „съдържат“ в себе си всички остатъчни продукти, които са остатъци или  отпадни продукти от растениевъдството или животновъдството. Тук може да се добавят и отпадъците, които се образуват след използването на течни торове. Според специалисти такива отпадъци не са опасни за хората и тай като отпадъците в голямата си част се използват и  

рециклират „на място“.

Биоразградими отпадъци

Отпадъците, които са биоразградими са тези, които имат присъствие на кислород и вода и характерното за тях, е че могат да се компостират или подлежат на анаеробно разграждане. Кои отпадъци са биоразградими ? Такива са хранителните,  остатъчни продукти след озеленяване, отпадъци от хартия и др. 

В определени ситуации

При определени условия, много от битовите отпадъци могат да се причислят към биоразградими също така.

Строителни отпадъци

Отпадъци, получени след строителна дейност, която може да е ремонт на вашето жилище или строеж на сграда. Те са продукти от разрушаване или реконструкция на строителни съоръжения.

Отпадъците от строителството трябва да бъдат изхвърляни и извозени от специализирани фирми като нашата „ЕКО ДОМ 2011“ ООД, защото така се намалява риска от вреда на природата и клиенти ни могат да бъдат сигурни, че ние ще ги избавим от строителните отпадъци на площадката.

При извозването на отпадъците от такъв тип се използва контейнери, които са  с различни обеми и могат да поберат в себе си различен обем.

Сухи и удобни за рециклиране отпадъци

Категорията на тези отпадъци съдържа голямо разнообразие от материали като характерното за тях е, че се рециклират лесно. Примери за такива отпадъци са стъкло, опаковки и др.

Извозване на картон от “ЕКО ДОМ 2011” ООД

Картонът и хартията са широко използвани в нашето ежедневието. Картонът в частност се използва най – често като  опаковъчен материал за различни продукти, части и др. Например, когато закупим от магазин всеки път устройство или мебел за интериора, внасяме нова партида от картон в дома ни. Част от хората го изхвърлят като ненужен боклук или други го съхраняват по гаражи или складове, ако потрябва голямо количество картон.

При фирмите за създаване на различни стоки, складове и търговски обекти, той се използва още в по – големи количества. Там той намира най – широко приложение в опаковането на различни продукти от всякакви типове и размери. Издръжливостта на картона, обаче не е голяма като лесно се мокри, къса и  просто не може да се използва след това. Крайната му дестинация е сметище, но като цяло картона може да бъде и рециклиран, ако отговаря на някои условия.

Ето част от тях:

– трябва да има ,минималното съдържание на примеси, процентът на които не трябва да бъде над 5%.

– предавания картон за рециклиране не трябва да е мокър

– върху картона трябва да НЯМА дърво, пластмаса и др.

Можете да се обърнете към нашата фирма „ЕКО ДОМ 2011“ ООД  (ekodom.bg) за да приемем вашият картон и да го транспортираме до лицензирани депа за рециклиране на хартия. Обадете ни се сега за да получите най – добрата оферта за извозване на вашите отпадъци!

Scroll to top
Обадете ни се