Месец: март 2021

Какво представлява незаконно изхвърляне на отпадъци и защо да наемем контейнер за строителни отпадъци?

Всички в нашето ежедневие срещаме ситуацията, при която имаме много обемисти отпадъци и те са с най – различен произход. Може би вие току-що сте привършили с ремонтните дейности по вашият обект или пък скоро ще направили основно почистване на вашето мазе или таван. След тези дейности остават винаги големи количества боклук и понякога ни се прииска да ги изхвърлим до наи – близкият контейнер за битови отпадъци. Това е незаконно и нямате право да го правите. В случай, че бъдете хванати в нарушение, може да отнесете солени глоби.

По – добре е да използвате услугите на фирмата ни „ЕКО ДОМ 2011 “ ООД, гр. Хасково за този процес. Ние предлагаме различни размери контейнери за строителни отпадъци по наем и предлагаме транспорт до ваш адрес, както и тяхното извозване.

Ще ви облекчим от задължението да пренасяте сами вашите отпадъци и от риска да бъдете глобени заради това, че сами се справяте с този процес и изхвърляте вашите отпадъци на НЕрегламентирано място за отпадъци.

Ние сме винаги насреща да помогнем с каквото е нужно на нашите клиенти, като също предлагаме услуги за транспорт на строителни материали, както и хамалски услуги.

Ако наемете контейнер за строителни отпадъци под наем, ще спестите времето си и няма да е нужно да го губите в това да товарите и извозвате сами вашите отпадъци. Също така ще спестите и амортизацията на вашата техника, която  ще използвате за извозване тъй като обикновено след голям строителен ремонт, строителните отпадъци са в голямо количество и ще трябва много усилия да ги извозите от строителната площадка.

Друг плюс от това да наемите контейнер за строителни отпадъци е, че може да пазите вашата строителна площадка чиста вместо да има разпиляни строителни отпадъци.

Ако бъдат събрани в контейнера за строителни отпадъци, ще запазите работно място на вашите работници по чисто и най – вече по безопасно  относно тяхното здраве.

А какво влияние оказват незаконните сметища върху нас ?

– Незаконните сметища са не само непривлекателни, но и  опасни за здравето. Комарите, които пренасят различни болести, правят техните домове във застоялата вода на незаконните сметища, която се намира понякога в стари гуми и отворени контейнери за смет. Тези условия помагат за размножаването на вредителите.

– Съществуват различни и  химически опасности на незаконно сметище. Без разпоредби за това какво се извозва на него ,  съществуват шанс за  размножаване на бактерии, азбест и създаване на условия за отделяне на токсични отпадъчни вещества. 

Като цяло освен, че вие може да бъдете глобени, ако извозвате вашите строителни отпадъци на незаконна строителна площадка,  екологични ефект за средата не е добър и може да се стигне дори до замърсяване на подпочвените води и средата за живот на животните в района!

Интересни факти за рециклирането и отпадъците

От 1000 кг стоманени отпадъци може да се получи до 900-950 кг метал, за чието извличане от суровини ще са необходими 3,5 тона изкопана, превозена и преработена желязна руда. Спестяват се още – 495,8 КWh електроенергия; 1450 кг въглища; 66,1 куб. м вода. Емисиите на отровни газове намаляват значително.

За да се получат 900 кг метал  е нужно да бъдат рециклирани към 1 тон стоманени отпадъци. Ако трябваше да се получи метала  чрез метална руда, щяха да са нужни  3,5 тона от нея, така че материала, необходим за това се спестява. Спестяват се още 495,8 КWh електроенергия; 1450 кг въглища; 66,1 куб. м вода.  Самите вредни емисии за атмосферата са по – малко, когато се рециклира стоманата.

Ако се рециклират пластмасови отпадъци в размер на 1000 кг се спестява производството на 2,2 тона нефт; 3,9 тона течни горива; 2630 КWh електроенергия.

На 100 кг битови отпадъци по света се падат средно по  23 кг хартия, 9 кг метали. Също така 8 кг стъкло и 28 кг хранителни отпадъци се добавят към тези битови отпадъци. Това са относителни тегла на изброените материали въз основа на направени проучвания.

След проучване, може да се пресметне, че всички сметища в  България имат площ, която е по – голяма от над 3000 футболни игрища. Ако всички боклуци се преработват правилно и пълноценно, площта им ще намалее драстично, а парите получени от процеса по рециклиране ще подпомогнат нашата икономика!

Всички рециклирани отпадъци за град София, които се създават всяка година се оползотворяват пълноценно, ще носят по добра печалба от нефтопровода Бургас – Александруполис.

За проучване е отчетено,  че всеки български гражданин отделя полезни отпадъци на стойност от около 30 лв. като по  – голямата част от тях отиват директно на сметището. Тази сума напрамер се равнява за година на такса смет за гр. София.

Съвети за предварителна подготовка преди да пристигне контейнерът за строителни отпадъци

Наели сте контейнер за строителни отпадъци под наем.  Какво трябва да направите преди да докараме контейнера за строителни отпадъци при вас?

Трябва да оцените вашето  количеството отпадъци от строителната площадка

Ще откриете, че наемът на контейнер за боклук предлага контейнери с различни размери и това е важно да знаете количеството боклук, което трябва да изхвърлите. Те вероятно ще ви таксуват за теглото на боклука, но все пак трябва да прецените както площта, необходима за отпадъчния материал, така и теглото.

За да наемете правилния контейнер за вас, трябва да пресметнете вероятната площ и тегло на отпадъците, които ще бъдат получени от вашата работна площадка – може да наемете твърде голям контейнер или пък твърде малък. Риска  от това не е малък и нашите специалисти ще ви консултират   най – добре какъв контейнер за строителни отпадъци ви е нужен според ремонта.

Дайте информация, ако има други членове на екипа ви, които ще участват в почистването

На вашата строителна площадка може да има много работници и трябва да предупредите членовете на екипа си, които ще отговарят за почистването на площадката!  Те трябва да са в течение с това кога трябва да почистят и подготвят контейнера за строителни отпадъци за извозване.

Друго добра практика е преди да дойде контейнера за строителни отпадъци под наем да сте приготвили целия или поне част от тях за тяхното прехвърляне в него. Може да имате различни отпадъци и да се налага предварително да сте ги сортирали. Всичко това може и да не го направите предварително. Ние ще ви доставим контейнера за строителни отпадъци за няколко дена и може и да завършите процеса по натоварването тогава!

Преди да ви доставим на адреса контейнера за строителни отпадъци е важно да уточните крайното място за неговото поставяне, защото трябва да бъде предварително избрано и да е практично и за вас, и за нас.

С този набор от съвети, ние искаме да ви дадем по ясна представа как да се подготвите предварително преди фирмата ни „ЕКО ДОМ “ 2011 ООД, гр. Хасково да достави до вашата строителна площадка контейнера за строителни отпадъци.

Съвети за почистване от „ЕКО ДОМ 2011“ ООД, гр. Хасково

Наем на контейнер под наем

През лятото може да наемете контейнери за строителни отпадъци или просто за голямо количество отпадъци, които са се получили след почистване на мазе или таван. Лятото е удобно време за почистване, защото времето е идеално за тази дейност и няма да изпитвате затруднения заради времето и температурите.

Почистване от непотребни или стари мебели през лятото

В контейнерите за строителни отпадъци може да изхвърлите вашите стари мебели при лятно почистване като различната големина на контейнерите позволява да се събират различни по големина и количество мебели. През лятото, както казахме по – горе е удобно да се направи всякакво почистване, дори от мебели !

Използвайте хамалски услуги от фирмата ни

Всеки има място за съхранение на различни отпадъци,  което може да е таван, мазе или някакво друго помещение, което не използваме основно за живеене! Нашите експерти може да ви помогнат да се отървете по – бързо от вашите отпадъци в тези помещения като това ще стане на много изгодна за вас цена! Нашите експерти работят бързо и в удобно за вас време при такива дейности !

Методи за управление на отпадъците

Ето най-добрите методи за управление на отпадъците за изхвърляне на боклука:

 Какви методи може да прилагаме за управление на нашите отпадъци, когато ги изхвърляме? В тази статия ще ви покажем такива методи и повече информация за всеки.

Първи метод – рециклиране

Рециклирането е добър избор за форма за управление на отпадъците, при които вашите боклуци стават отново полезни и от тях се произвеждат нови материали или суровини за други стоки.  Кои отпадъци са  годни за рециклиране ? Стъклените отпадъци, хартията, метални или стоманени отпадъци, както и естествено отпадъците от пластмаса може да се рециклират. В други статии от нашият блог говорим за ползите от рециклирането и колко благоприятни ефекта има то като цяло за Земята!

Втори метод – Компостиране

Какво означава да се компостират вашите отпадъци ? Този метод представлява повторно използване на органични отпадъци. Ако вие изхвърляте такива, те може да се обработят по този начин. Как се процедира при този метод? Вашите органични отпадъци се заравят в земята с цел да се обогати почвата. Това създава големи количества от хранителни вещества за растенията!

Трети метод – изгаряне

Този метод може да бъде рентабилен и удобен за преработка на отпадъци.  Този метод, обаче може да не бъде много екологичен. Например вашите отпадъци са гуми – при тяхното изгаряне ще се отделят много вредни емисии, което в огромен мащаб, ако го правят много хора ще допринесе за замърсяване на околната среда и въздух !

Последен метод – депо

Един от най – разпространените методи за извозване на отпадъци е до депо! Без значение дали това включва плащане за услугата за съхранение на отпадъците, която извозва боклука ви на сметище, или сами да извозите боклука си на сметище, това е една от най-удобните опции, което я прави най-често срещаната.  Ние от „ЕКО ДОМ 2011 “ ООД, Хасково можем да ви помогнем в обработката, извозването и изхвърлянето на вашите отпадъци до лицензирани депа, като таксата се включва в цената за наем на контейнер за строителни отпадъци.

Очакваме вашитe запитвания за свободни контейнери за строителни отпадъци и хамалски услуги !

Scroll to top
Обадете ни се