Месец: юли 2021

Съвети за ремонт на жилище

Ще предложим на вниманието Ви няколко ценни съвета в статията по-долу. Подготвили сме за Вас списък на това, за което трябва да се погрижите, преди да започнете ремонт на апартамента.

Ако решите да направите ремонт на апартамента си, козметичен или основен, тогава трябва да вземете предвид редица проблеми, които могат да възникнат по време на предстоящата работа. Подготвили сме ценни препоръки за Вас, които могат да ви помогнат да избегнете неприятни ситуации, докато актуализирате и подобрявате Вашия апартамент.

Какво трябва да знаете при започване на ремонт на апартамента

Ако решите да направите ремонт в апартамента си, козметичен или основен, тогава трябва да вземете предвид редица проблеми, които могат да възникнат по време на предстоящата работа. Подготвили сме осем ценни препоръки за вас, които могат да ви помогнат да избегнете неприятни ситуации, докато обновявате апартамента си.

Помислете предварително къде и как ще изхвърлите отпадъците. Днес има специални компании, които се занимават с извозването на строителни отпадъци за малки средства. Те могат да ви осигурят контейнер за боклук, в който можете да поставите всички отпадъци, след което специална кола ще ги извади.

Съвети за намаляване на строителните отпадъци на вашата строителна площадка

Планирайте напред

Ръководителите на строителни проекти носят голяма отговорност за изготвянето на план на сградата преди започване или ремонтни дейности. Ако се направи внимателното предварително планиране и добра организация, това ще спомогне за  допускане на по-малко грешки и от това следва, че материала, който ще бъде изхабен, ще бъде по – малък. 

Преди да се стартира със строителните дейности на даден обект,  трябва да се създаде много подробен план, който включва и оценка за спад на обема строителните отпадъци.

Също така в плана относно строителните отпадъци може да се опише:

– Отчитане на потенциални строителни отпадъци като материали и обем

– Изчисляване на точното количество материал, което ще е нужно

– Идентифицирайте предполагаеми рециклируеми материали

В плана може да се вкл. точка за обучение на работниците как да сортират отпадъците.

Избор на фирма за извозване на строителни отпадъци

Ако изберете точна и коректна фирма за сортиране на строителни отпадъци, ще можете да работите по ефективно, защото и фирмата ще извозва навреме вашите отпадъци. Ако наемете такава фирма, която например забавя извозването на строителни отпадъци, ще имате проблем тъй като няма да имате къде да ги изхвърляте.

Рециклиране на строителни материали и преизползване.

Винаги сред строителните отпадъци има и такива, които може да се рециклират или да се преизползват. Например определени парчета от плочки може да бъдат ползвани за запълвани на фуги или дупки вместо да се режат нови. Относно рециклирането, може да се поставят допълнителни кошчета за изхвърляне на материали, които се рециклират и така общия обем на контейнера, който сте наели за извозване на строителни отпадъци ще е бъде запълнен по – бавно.

Специализирани фирми за извозване на строителни отпадъци и за отдаване под наем на контейнери за строителни отпадъци

„ЕКО ДОМ“ 2011 ООД дава възможност за наемане на контейнер под наем за строителни отпадъци в различен диапазон като ние разполагаме с малки до големи контейнери. Те са подходящи за физически лица с малки ремонти например или за по – големи фирми.

Често поръчките се правят от мениджъри на големи съоръжения,  но имаме и много частни клиенти, които предпочитат да използват фирма за да се погрижи за техните строителни отпадъци. 

Клиентите ни често се чудят какво да правят с останалия боклук след строителната дейност, в която са участвали и вместо да извършат незаконно изхвърляне например на отпадъците в битови контейнери, те предпочитат фирма да извърши това за тях като „ЕКО ДОМ“ а2011 ООД, гр. Хасково работи в няколко области и е максимално гъвкава към своите клиенти. 

Ние самостоятелно докарваме до ваш адрес нает контейнер за периода, които искате и след това нашите професионалисти ще се погрижат за това вашите строителни отпадъци да бъдат извозени до депо, за да бъдат обработени или рециклирани. 

Ние даваме свободата на нашите клиенти да разполагат с времето си и им отнемаме от отговорността те да мислят за това как да извозят сами строителните си отпадъци.

Очакваме вашите въпроси и запитвания!

Рециклиране на строителни материали. Извозване на строителни отпадъци

Строителните отпадъци са отпадъчен продукт от най – различни строителни дейности като ремонт, разрушителни дейности по строитени обекти и други. Какъв вид може да бъдат строителните отпадъци? Бетон, счупени плочки, керемиди, различни видове стъкло или стъклени отпадъци, тухли, асфалт, дървесен материал, пластмаса, асфалт след ремонт на път например, порцеланови и керамични предмети. В някои дървави от ЕС дори се приема материала след заравняване за строителен отпадък. 

Строителните отпадъци се създават в следствие от промишлени заводи, както битовият сектор т.е.  хора, които например правят ремонт.

Към индустриалните строителни отпадъци спадат, отпадъци, които се генерират от различни индустриални предприятия, инфраструктурни подобрения и реконструкции.  Например след ремонт на магистрала, има огромни количества строителни отпадъци, които се извозват чрез контейнери за строителни отпадъци. Фирма „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД, гр. Хасково предлага на своите клиенти всякакви размери контейнери за строителни отпадъци и нашите консултанти ще ви посъветват безплатно какво ви е нужно за вас.

Обработване на строителните отпадъци

Най-използвания начин засега за  рециклирането на строителните отпадъци до този момент е тяхното депониране до специално предназначени за тази цел сметища. Фирмата ни е често предпочитана от клиентите ни, защото при нас таксите са по малки отколкото на някои депа.

 Според национална статистика от  далечната 2010 година., като брой специализираните сметища за строителни отпадъци в България има общо 131 общински депа за битов отпадък, 12 общински депа за строителен отпадък и 27 регионални депа за отпадък.

Единствено регионалните депа функционират съгласно нормативите, регламентирани в Наредба №8/24.08.2014г., за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същите допускат и битов отпадък, както и строителен, както и керемиди, плочки, керамични отпадъци, тухли, пръст, камъни и др. 

Транспортиране и управление на строителните отпадъци

Създадените от вас строителни отпадъци от ремонтна дейност или друга такава строителна дейност  се депонират в специализираните депа / сметища за битови отпадъци или до специално обособени за тази цел площадки, които ги има в повечето от общините. Например специализирано депо за строителни отпадъци има в Пловдив.

„ЕКО ДОМ“ 2011 ООД може да ви помогне в процеса по извозването на вашият боклук като вие ще спестите финанси, времето си за пренасяне на строителните отпадъци и като ще имате удобството от това да не мислите как да изхвърлите вашите строителни отпадъци.

При ремонтно-строителната дейност на сградите и съоръженията се образуват инертни, опасни и неопасни отпадъци. В голяма степен те се депонират и се използват за обратни насипи.  Трябва задължително при такива опасни материали да подходите внимателно и да използвате специалисти за тяхното извозване.

Интересни факти за рециклирането и отпадъците

1. Общият брой на хората в САЩ е едва 4% от цялото човечество на Земята, но въпреки малкия си брой от общия дял, населението на САЩ създава повече от 250 000 000 тона отпадъци за една година. Голям процент от този боклук бива рециклиран, но си представете, че нямаше технологии за това..къде щяха да складират този боклук според вас?

2. Преработването на една алуминиева консервена кутийка води до спестяване на енергия, която стига за захранването с електричество на един телевизор за да бъде в работен режим до  3 часа. 

3. Целогодишно се изхвърлят различни боклуци като от тях приблизително около 50 милиона тона са т.нар. електронен боклук (стари телефони, компютри и други подобни устройства.)  Какво означава този тонаж? Ако натоварите камиони с този боклук и бъдат наредени един до друг, те ще покрият половината обиколка от екватора.

4.  Китай преработва над 70 процента от отпадъците, които са електрически боклук и те биват рециклирани в частни заводи.

5. Колко време е нужно за изграждането на цигарен фас според вас ? Отговора е 12 години .За консервена кутия са нужни цели  500 години в най – лошият случай, за едно парченце стиропор срока за разграждане може да достигне до цели 5000 години. Знаете ли за колко време би се разградила вашата бутилка, ако я изхвърлите навън ?  За 1 млн. години.

6. 80% от всички отпадъци, които изхвърляме по света имат шанса да бъдат рециклирани. Хората обработват само 28 процента от тях. 

7. Средностатистически американски гражданин използва в неговото ежедневие за година 1300 килограма хартия. 

8. Ако всеки ден спасим живота на цели 17 дървета по света, ние ще намалим изхвърлянето на въглероден диоксид с 500 кг. 

Scroll to top
Обадете ни се