Месец: ноември 2020

Интересни факти за рециклирането и боклука 4

– В САЩ може да се отворят нови 1 500 000 работни места, ако рециклирането достигне нива от 75 процента.

– 200 млрд. долара се генерират годишно в икономиката на САЩ от преработка на отпадъци. За много материали като консервни кутии например се спестяват до 90 процента от прясната вода ако се добиват по нормалния им начин

 – 2 500 000 бутилки от пластмаса се изхвърлят от американците всеки час  и от всеки 4 бутилки може да се направи ски яке!

– Търговският флот на САЩ може да бъде направен цели 4 пъти от алуминий, които се изхвърля в България за една година!

– Средният човек има възможност да преработи  над 25 200 кутии през целия си живот, ако той или тя без прекъсване постоянно рециклират кутиите.

– Над 28 000 000 000 стъклени бутилки и буркани се изпращат на боклука  годишно по света!  От това количество може да се получи Empire State Building много пъти като на седмица и половина бутилките образуват пълната му височина.

-100 000 000 жилища могат да се отопляват  в продължение на цели 10 години с количеството дървесина и хартия, което американците пращат в контейнерите за смет годишно.

– Средно САЩ пращат в контейнерите за смет за година около 1 000 000 000 дървета.

Почистване на мазе или таван – необходимост или лукс ?

В днешно време лукс ли да наемете професионална фирма за премахване на ненужните боклуци от мазето си или от тавана си ?

В днешни дни ние имаме много предмети, които се използвата, но част от тях не винаги ни трябват и ги местим на тавана или в мазето. В един момент започвате да се чудите къде да складирате другите предмети и вече нямате място и за тях… Тогава се подсещате пак за същите тези мазета или тавани. Това са две важни места от нашият дом, където предметите, които не ни трябват на момента, се пазят там.

 В един момент тези две места преливат от наши предмети  и се задължени да направим цялостно почистване. За да бъде почистено основно едно такова място, се изисква да имате нерви, консумативи като чували за смет например, много време и понякога и помощ за да вдигнете тежки предмети. Днес вече за ваше улеснение се предлага услугата „Почистване на мазе или таван“ като ние улесняваме нашите клиенти спестявайки им всички тези усилия, които са описани по – горе.

Някои хора мислят, че тази услуга е лукс в днешно време, но не е така. Услугата може да се приеме по скоро като нещо необходимо в забързаното ни ежедневие.  Нашата фирма предлага тази услуга на ниски цени и ще се радваме да ни потърсите за да разберете колко лесно и бързо става всъщност почистването на вашето мазе!

Производствени отпадъци – същност и обработка

Какво означава да се изхвърлят на производствени отпадъци?

В началото на тази статия нека да изясним какво точно е понятието отпадък според уведомлението на Министерството на околната среда и как се тълкуват. Следва точен текст на тълкуванието :

Отпадък е всеки ненужен материал, след като притежателят е използвал и притежателят не може да го използва или продаде на други лица. Независимо дали материалът е отпадък или не, трябва да се преценява цялостно, като се има предвид намерението на притежателя, неговото имущество и т.н., и не може обективно да се счита за отпадък в момента на изхвърлянето му.

Съгласно Закона за изхвърляне и почистване на отпадъци, отпадъците се определят като „боклук, обемисти отпадъци, пепелни, утайки, екскременти, отработени масла, отпадъчни киселини, отпадъчни алкални, животински трупове и други нечистотии или безполезни неща. които са течни или твърди. Изключват се радиоактивните материали и замърсените с радиоактивно вещество вещества. “ Отпадъците по принцип се класифицират като „промишлени отпадъци“ и „общи отпадъци“.

Какво представляват производствените отпадъци или така наречените промишлените отпадъци?

Производствените отпадъци са вид отпадъци, които са отделени в правителствената наредба като такива, които се създават главно от стопанската дейност. Производствените отпадъци се разделят на няколко подвида като те са : 

–  производствените  отпадъци, отделяни  при определени бизнес дейности

– специално контролирани производствени отпадъци

– определени опасни промишлени отпадъци

Разлики между общите обикновенните отпадъци и производствени отпадъци

Рециклирането на  боклуците от нашето ежедневие като отговорност  се поема главно от общините, където пребиваваме. Отговорността за рециклирането на производствените отпадъци се поделя между предприятията, които ги създават.

Промишлените отпадъци са забранени за изполване и Немогат да се извозват и  да се  изхвърлят в общински съоръжения за обработка на обикновенни отпадъци. Те се транспортират чрез лицензирани предприятия като нашата фирма до специални депа. 

Изхвърлянето на производсвени отпадъци води и до някои сложни проблеми, които описваме по долу в статията ни.

Съществува вероятност от недостиг на места за крайно изхвърляне, защото количеството на изхвърлените промишлени отпадъци става по – голямо всяка година, крайните места за депониране  не стигат за транспортирането на целия боклук, а осигуряването на земя за депата се превръща в голям проблем. Според една хипотеза оставащият капацитет на крайните места за изхвърляне  ще бъде много малък – само около 10 години на  средна стойност за страната ни.

Също така съществува в България незаконен дъмпинг. Въпреки постоянното подобряването на технологиите около нас за преработка и извозване на промишлени отпадъци, разходите за обезвреждане им нарастват много. От това следва само едно : количеството на отпадъците, които не се изхвърлят на депа, а на други места се увеличава много ! Някои казват, че за момента има поне над 1000 случая на незаконно депониране за една година. Вследствие на това се  наблюдава  и вижда трайно замърсяване на околната среда на нерегламентираните места за смет като дори водите и почвата имат някакво замърсяване.

Това замърсяване на околната среда означава само едно  – увреждане на здравето на хората около сметищата за производствени отпадъци.

Съобщено е, че замърсяването на подпочвените води и увреждането на здравето от прах са настъпили в близост до такива незаконни депа.

Ако вашата фирма и бизнес имате производствени отпадъци, ние от „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД можем да ви помогнем с изхвърлянето до регламентирани депа на ниски цени.

Интересни факти за боклука – част 3

Любопитни факти за боклука:

-Градската управа на Сан Франциско, САЩ е  забранила употребата на всякакви биологично неразлагащите се найлонови торбички в супермаркетите в рамките на града;

– Европа ще създава 45 процента повече боклук през 2020 год. отколкото преди 25 години – 1995 година. В края на тази година ще разберем така ли е ?

– Европейският съюз пройзвежда около 1.4 млрд. тона боклуци на година. На човек от населението на ЕС се делят средно по около 3.6 тона, а 40 млн. тона от всички  боклуци вредят на околната среда и може да доведат до сериозни замърсявания.

-Рециклиращата индустрия дава на света все по-огромни количества суровини за производството – минимум 50% от хартията и стоманата, 43% от стъклото и 40% от несъдържащите желязо сплави, произведени в ЕС, се създават от материал, който е бил рециклиран вече;

– 1 тон вторични суровини от хартия икономисва : 3.5 куб.м. дървесина; 810kW/h електроенергия; 0.8 тона целулоза; 200 куб. м. вода.

– 1 тон алуминий се произвежда успешно от 1250 кг вторични материали от същия метал

– Внедряването на един тон стъклени трошки при създаването на ново стъкло спестява 1.1 тона първични суровини.

 – За създаването  на стъкло от трошки е нужно 40% по-малко количество енергия отколкото за производството му от пясък, както е обикновено.

Къде можем изхвърлим строителните си отпадъци?

След дълго търсене  на  апартамента на мечтите ни и внимателно проучване на пазара, вие може да се похвалите, че сте се сдобили с нов дом за вас и вашето семейство. Старите собственици на дома ви са се изнесли, но за вас остава задължителното да почистите след тях. Вие трябва  да се отървете от старата им покъщнина, да ремонтирате например цялостно вече вашата баня и да направите поне малък освежителен ремонт на новият ви дом. След тези дейности има естествено образувано голямо количество строителни отпадъци, които са заформени от   доста плочки при ремонта на банята, керамика, бетон и какво ли още друго. Вие трябва да мислите къде да изхвърлите вашите строителни отпадъци и стигате до два варианта – да ги изхърлит сами или да ползвате услугите на професионална фирма за извозване на строителни отпадъци. Ако решите, обаче да изхвърлите вашият боклук в битови контейнери трябва да сте наясно, че подлежите на акт и глоба, ако бъдете хванати. Според законите в България строителния боклук се извозва от лицензирана фирма или се извозва от вас то депо за отпадъци и рециклиране.

Кои отпадъци са със статут строителни?

Строителни отпадъци се наричат отпадъци, които са генерирани от всякакъв вид дейност като разрушаване, включително и почва, изкопана от строителни площадки. Такива например са : бетон, тухли след разрушаване на постройка, керемиди, плочки от баня, счупени керамични изделия, дървесина, счупено стъкло, пластмаса, асфалтови смеси  и всичко друго ненужно, което е останало след ремонт на вашият дом.

Забрана за незаконно изхвърляне

Законът, за който споменахме по – рано ви забранява да  изхвърлите или изгаряте вашите строителните отпадъци т.е.  нямате право да ги изнете в гората или да ги транспорате до  друго безлюдно място. Също така вие нямате право да  изхвърляте в контейнерите за събиране на битови боклуци вашите строителни отпадъци. Зад прокарването на този закон има много причини – обикновените контейнери за смет не са създадени да издържат толкова тежки отпадъци и лесно се счупват и понякога такива контейнери не биват изхвърляни от камионите за смет, защото са прекалено тежки. Друг важен факт за строителните отпадъци е, че те не са биоразградими и е необходима различна обработка и рециклиране. Някои от тях могат да се използват отново.

Ако решите все пак да използвате битовите контейнери за смет за вашите отпадъци, има риск да отнесете глоба и акт в интервал от 300 до 1000 лв. Ако пък овластените органи ви хванат на местонарушението, когато сте с вашите строителни отпадъци, могат само да ви наложат глоба фиш от 10 до 50 лв.

За да не рискувате да си навлечете такива солени глоби, може да използвате професионална фирма за извозване на вашите строителни отпадъци. Ние от „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД сме с дългогодишни традиции в сферата и можем да ви помогнем при последната стъпка от вашите ремонти дейности като това да се отървете от отпадъците ви.

Scroll to top
Обадете ни се