Месец: октомври 2020

Контейнери за строителни отпадъци – 3 причини да ги предпочетем

В тази статия ще ви разкрием три от най – важните причини да предпочетете да използвате контейнери за строителни отпадъци за събиране на вашият отпадък след ремонт или строителство.

Първата причина е, че изхвърлянето и транспортирането на  контейнери за строителни отпадъци спомага за чистотата и опазването на околната среда около вас, защото целия процес се контролира от професионалисти в сферата и строителните отпадъци се транспортират до лицензирани депа за такава дейност. Изхвърлянето на отпадъци на Нерегламентирано място замърсява и ощетява  природата, забелязва се  натрупване на повече прах и мръсотия в района, където се намира сметището.

Правилното място за съхранението и преработката на строителните отпадъци е депото. В България има много такива депа и може да бъдат  открити с помощта на Интернет или чрез запитване към вашата община. Ако искате да изхвърлите сами вашите отпадъци, това може да даде лош пример на други хора и те да правят същото – нерегламентирано да извозват боклука си на сметище, което е забранено.

Има риск от по тежко замърсяване на природата като  отравяне на почвата, водите и дори животни и хора в района, в който се намирате. Това се дължи на факта, че не всички строителни отпадъци са толкова безопасни.

Друга причина, която можем да ви дадем за да използвате контейнери за строителни отпадъци е, че ще спестите много време, усилия и даже и финанси. Изполвайки контейнери за строителни отпадъци, вие се избавите от отговорността да осигурите нужните консумативи за товарене на строителните ви отпадъци, за намирането на работна ръка, която да го направи.

С  използването професионална фирма за отдаване и транспортиране на контейнери за строителни отпадъци, вие ще спестите горепосочените аргументи. Само трябва да ни потърсите и ще получите безплатен оглед и добра оферта според вашият случай. Ние работим постоянно и в удобно за вас време.

Друга причина поради, която не е добре сами да транспортирате сами строителните си отпадъци е, че ако го правите с личния си автомобил, рискувате да го амортизираме по – бързо. Строителните отпадъци обикновено са големи като количество и ако трябва да правите много курсове до депо или сметище това би било риск за колата ви.

Ако желаете да използвате контейнери за строителни отпадъци, нашата фирма има най – добрите оферти за вас!

Производствени отпадъци – същност и обработка

Какво означава да се изхвърлят на производствени отпадъци?

В началото на тази статия нека да изясним какво точно е понятието отпадък според уведомлението на Министерството на околната среда и как се тълкуват. Следва точен текст на тълкуванието :

Отпадък е всеки ненужен материал, след като притежателят е използвал и притежателят не може да го използва или продаде на други лица. Независимо дали материалът е отпадък или не, трябва да се преценява цялостно, като се има предвид намерението на притежателя, неговото имущество и т.н., и не може обективно да се счита за отпадък в момента на изхвърлянето му.

Съгласно Закона за изхвърляне и почистване на отпадъци, отпадъците се определят като „боклук, обемисти отпадъци, пепелни, утайки, екскременти, отработени масла, отпадъчни киселини, отпадъчни алкални, животински трупове и други нечистотии или безполезни неща. които са течни или твърди. Изключват се радиоактивните материали и замърсените с радиоактивно вещество вещества. “ Отпадъците по принцип се класифицират като „промишлени отпадъци“ и „общи отпадъци“.

Какво представляват производствените отпадъци или така наречените промишлените отпадъци?

Производствените отпадъци са вид отпадъци, които са отделени в правителствената наредба като такива, които се създават главно от стопанската дейност. Производствените отпадъци се разделят на няколко подвида като те са : 

–  производствените  отпадъци, отделяни  при определени бизнес дейности

– специално контролирани производствени отпадъци

– определени опасни промишлени отпадъци

Разлики между общите обикновенните отпадъци и производствени отпадъци

Рециклирането на  боклуците от нашето ежедневие като отговорност  се поема главно от общините, където пребиваваме. Отговорността за рециклирането на производствените отпадъци се поделя между предприятията, които ги създават.

Промишлените отпадъци са забранени за изполване и Немогат да се извозват и  да се  изхвърлят в общински съоръжения за обработка на обикновенни отпадъци. Те се транспортират чрез лицензирани предприятия като нашата фирма до специални депа. 

Изхвърлянето на производсвени отпадъци води и до някои сложни проблеми, които описваме по долу в статията ни.

Съществува вероятност от недостиг на места за крайно изхвърляне, защото количеството на изхвърлените промишлени отпадъци става по – голямо всяка година, крайните места за депониране  не стигат за транспортирането на целия боклук, а осигуряването на земя за депата се превръща в голям проблем. Според една хипотеза оставащият капацитет на крайните места за изхвърляне  ще бъде много малък – само около 10 години на  средна стойност за страната ни.

Също така съществува в България незаконен дъмпинг. Въпреки постоянното подобряването на технологиите около нас за преработка и извозване на промишлени отпадъци, разходите за обезвреждане им нарастват много. От това следва само едно : количеството на отпадъците, които не се изхвърлят на депа, а на други места се увеличава много ! Някои казват, че за момента има поне над 1000 случая на незаконно депониране за една година. Вследствие на това се  наблюдава  и вижда трайно замърсяване на околната среда на нерегламентираните места за смет като дори водите и почвата имат някакво замърсяване.

Това замърсяване на околната среда означава само едно  – увреждане на здравето на хората около сметищата за производствени отпадъци.

Съобщено е, че замърсяването на подпочвените води и увреждането на здравето от прах са настъпили в близост до такива незаконни депа.

Ако вашата фирма и бизнес имате производствени отпадъци, ние от „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД можем да ви помогнем с изхвърлянето до регламентирани депа на ниски цени. 

Извозване на строителни отпадъци

Идва моментът на краят на вашият ремонт и сте щастливи, че той вече е почти преминал. Остава ви най – вероятно само да намерите как да транспортирате вашите строителни отпадъци до най – близкото депо и трябва да намерите фирма за извозване на строителни отпадъци.

От тук нататък ви предстоят леки довършителни ремонти дейности, които може и да са козметични.

Процеса по извозване на строителните отпадъци, обаче е важна довършителна дейност, която трябва да се извърши за да приключите целият ремонт, защото сте длъжни да вземете мерки за вашите отпадъци след ремонта от строителната ви площадка. Добра практика за намирането на фирма за извозване на строителни отпадъци е тя да бъде намерена  още в началото на вашият ремонт, защото отлагането може само да ви причини допълнителни проблеми и главоболия. Най-добрият вариант е да се свържете с професионална фирма за контейнери за отпадъци под наем, която разполага с добри специалисти в сферата, има изградено име на пазара и работи качествено и бързо.

Ако, обаче времето ви притиска да извозите вашите строителни отпадъци, тогава веднага трябва да намерите професионална фирма за извозване на строителни материали.

Какви са възможните решения пред вас:

Можете да се консултирате със вашата сметопочистващата фирма в града ви. От нейни специалисти  узнаете, че е забранено изхвърляне на строителните боклуци в контенейрите за битова смет. Законите в България не позволяват това и ако бъдете хванати в нарушение, ви очакват солени глоби. 

Може да попитате за добри фирми във вашата област, които ще извършат качествено услугата по извозване на строителните отпадъци.

Друга идея да попитате за фирма за извозване на строителни отпадъци,  е тази която се грижи за транспортирането им  на общинско ниво и тя може би предлага съдействие на физически лица, 

Можете и сами да изхвърлите вашите строителни отпадъци, но трябва да изберете до кое депо да ги извозите. То е разположено обикновено в крайните квартали на градовете и ако питате в общината ви, те ще ви упътят за избор на депо. Също така има и такси за изхвърляне на строителни боклуци и трябва да разпитате какви са те.

Ако изберете сами да откарате вашите боклуци, също така ще трябва да се набавите и консумативи за това. Чувалите, метлите и лопатите са задължителни, ако решите да не ползвате услугите на професионална фирма за извозване на строителни отпадъци. Може би дори ще ви потрябва и допълнителна работа ръка като хамали, които трябва сами да търсите.

Предимствата пред избор на професионална фирма или вие сами да извозите вашите строителни отпадъци са:

– спестявате времето си в изхвърляне и извозване, в търсене на хамали и вземане на консумативи

– спестявате финансови средства – понякога наши клиенти ни търсят, защото  таксите в депото, което е близо до тях са прекалено високи

– спестявате консумативи и професионалисти ще извършат цялата работа по изхвърляне на строителните отпадъци бързо и лесно.

Ако имате нужда от такива услуги, ние от „EKO ДОМ“ 2011 ООД сме насреща и можете да ни потърсите на посочения телефон в сайта!

Недостатъци и ползи при рециклирането

Ликът на знака за рециклиране стой върху всяка опаковка на различни стоки, които ние гражданите взимаме от магазините около нас. Той има за цел да накара хората да бъдат по отговорни към околната среда и стоките, които закупуват да бъдат изхвърляни в специализирани контейнери за разделно събиране за да може след това да се рециклират стоките от различни материали.

Постоянно има новини и статии относно процеса на рециклиране е важно да сме наясно все пак какви са ползите и недостатъците от този процес.

Ползи:

Опазване на околната среда и здравето на хората

Относно опазването на околната среда  чрез рециклиране е неуспорима! Рециклирайки хартия,  хората спасяват милиони дървета всеки ден по света и така допринасят с много ползи към екологията. Също така, ако не изхърляме пластмаси и найлонови торби в заобикалящата ни среда, а ги подадем за рециклиране, ще спасим животински животи на морски и сухоземни обитатели.

Намалява потреблението на енергия

При рециклиране на различни видове отпадъци хората имат възможност да ги преизползват за създаване на други продукти от същия материал.  Чрез рециклирането спестява енергия за производството на същите материали, но това не се прави, защото те вече са набавяни чрез рециклирани такива.

Намалява глобалното затопляне

Неоспорим факт е, че процеса за преработка на много материали спомага за  намаляване на  неблагоприятните ефекти от глобалното затопляне. на Земята. Най – разпространените боклуци като хартия, пластмаси, автомобилни гуми при изгарянето си отделят вредни газове, които заедно допринасят за глобалното затопляне по света. Ако се рециклират споменатите материали, ние ще намалим до минимум ефекта от горенето и дяла му към приноса за глобално затопляне!

Устойчиво използване на ресурсите

Процеса по преработка на материалите подпомага в голяма степен разумното потребление на всички ресурсите. Рециклирането на боклуци спомага за съхрянаването на  ценни ресурси за идните поколения.

Недостатъци на рециклирането

Рециклирането не винаги може да е рентабилно за бизнеса

За процеса по рециклиране са нужни големи мощности и се изграждат големи фабрики, което изисква влагане на тези инвестиции. Също така самото създаване на  въпросните инсталации за рециклиране е свързано със  отделяне на вредни емисии във въздуха.

Рециклираните продукти понякога са с лошо качество

Продуктите, които се създават от преработени материали, не винаги издържат много време и не са толкова дълготрайни. Те са по крехки и евтини от новите, които не са създадени от рециклирани продукти.

Не всички депа за рециклиране са чисти и хигиенични

Депата, където се извозват  отпадъците, не винаги са безопасни и хигиенични. На подобни обекти има вероятност да се съхраняват и  различни опасни и токсични химикали, които при невнимание създават опасност за околната среда и живота. 

Недостатъчно разпространено

Голямото разпространение на рециклирането като процес е от основно значение за постигането на големи цели, свързани с опазване на околната среда и ресурсите за бъдещите поколения. На Земята, обаче съществуват нерегламентирани  сметища и депа, където всеки транспортира своите строителни, битови и други отпадъци. Така до някаква степен се обезсмисля рециклирането.

Контейнери за събиране и транспортиране на отпадъци

Събирането и извозването на отпадък чрез различни контейнери, както и бъдещото им извозване се прави към  специализирани депа, с които се сключват договори за определен период от време . Това е много важен  въпрос, чието извършване се подготвя от  опитни и компетентни специалисти в тази област.

Нашата фирма „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД е с лиценз от  законодателство на България за транспортиране на строителни, промишлени и битови отпадъци. Ние разполагаме с голяма гама от камиони и различни товаримости от контейнери! Контейнерите, които са на разположение за нашите клиенти са еднакви както за строителни отпадъци, така и за производствени отпадъци.

За нашите клиенти предлагаме са не само техническата помощ и организацията, но и екип от опитни хамали.

От сайта ни или чрез посочение телефон за връзка можете да заявите контейнери за строителни отпадъци с различни размери:  малки, средни или по – големи. Ние може да ви дадем точен съвет според ремонта ви или дейността на площадката какви точно контейнери ще ви трябват!

Даваме възможност на нашите клиенти да избират между контейнери за  отпадъци за отдаване под наем, за транспортни услуги за доставка.

Как да поръчате контейнер от нашата фирма?

Ако планувате голям ремонт за вашето жилище,  разчиствате своите жилищни площи, гаражи или тавански помещения и сте препълнени от ненужни вещи, тогава ще си спестите много усилия, ако използвате контейнер за строителни отпадъци.

Свържете се с нас да ви дадем максимално точна оценка точно какъв контейнер да наемете и предлагаме също така безплатни огледи.

Предимството при наем на  контейнер от нас е, че спестявате много отделни пътувания до специализирани депа. Спестявате вашите усилия, пари и време!

Поръчването на контейнер може да извършите през нашият сайт или по телефон! 

Нашите предимства пред нашите конкуренти са:

– работим с пълна отговорност клиента да бъде доволен, ефикасно и професионално

– работим чисто; максимално бързо и внимателно спрямо нашите клиенти

– имаме винаги наличност на контейнери  с различни размери

– за наш е важна коректността и специалният подход към клиентите ни

Scroll to top
Обадете ни се