Видове отпадъци

Огромния проблем, който в момента е актуален с увреждането на околната среда не се подобрява, а се задълбочава и това се дължи на много фактори, но замърсяването от отпадъците играе голяма роля. Смесването и изхвърлянето на отпадъци са причинители на много зарази и болести на някои места по света от околната среда сред нас хората.

Ако се смесят повече видове отпадъци, може да навредим повече на околната среда, защото те стават по устойчиви и има възможност да се отделят в околната среда повече токсини и вредни газове. 

За да предпазим околната среда, отпадъците, които изхвърляме трябва да бъдат обработвани специално и рециклирани. В тази статия ще разгледаме някои видове отпадъци, които изискват такова специално третиране и трябва да се изхвърлят разделно за да може процеса да се проведе по – лесно.

Битови отпадъци

Това са всички наши отпадъци, които се получават  от нашата всекидневна дейност като техни източници са . Към тях се причисляват и различни отпадъци, които не са опасни за околната среда и не се класифицират така като такива са например отпадъци от готвене, при чистене или пазаруване.

Отпадъци от земеделие 

Отпадъците от селскостопанската дейност „съдържат“ в себе си всички остатъчни продукти, които са остатъци или  отпадни продукти от растениевъдството или животновъдството. Тук може да се добавят и отпадъците, които се образуват след използването на течни торове. Според специалисти такива отпадъци не са опасни за хората и тай като отпадъците в голямата си част се използват и  

рециклират „на място“.

Биоразградими отпадъци

Отпадъците, които са биоразградими са тези, които имат присъствие на кислород и вода и характерното за тях, е че могат да се компостират или подлежат на анаеробно разграждане. Кои отпадъци са биоразградими ? Такива са хранителните,  остатъчни продукти след озеленяване, отпадъци от хартия и др. 

В определени ситуации

При определени условия, много от битовите отпадъци могат да се причислят към биоразградими също така.

Строителни отпадъци

Отпадъци, получени след строителна дейност, която може да е ремонт на вашето жилище или строеж на сграда. Те са продукти от разрушаване или реконструкция на строителни съоръжения.

Отпадъците от строителството трябва да бъдат изхвърляни и извозени от специализирани фирми като нашата „ЕКО ДОМ 2011“ ООД, защото така се намалява риска от вреда на природата и клиенти ни могат да бъдат сигурни, че ние ще ги избавим от строителните отпадъци на площадката.

При извозването на отпадъците от такъв тип се използва контейнери, които са  с различни обеми и могат да поберат в себе си различен обем.

Сухи и удобни за рециклиране отпадъци

Категорията на тези отпадъци съдържа голямо разнообразие от материали като характерното за тях е, че се рециклират лесно. Примери за такива отпадъци са стъкло, опаковки и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to top
Обадете ни се