Методи за управление на отпадъци

В тази статия ще ви представим най – добрите методи за управление на боклуците около нас при изхвърлянето им.

Рециклиране

Рециклирането е процес, за които сме писали много в други предишни статии в нашият блог – както интересни факти, така и какво означава. Това е процес, при които дадени материали се преизползват да се създаде нова стока без да се хабят ненужни  нови ресурси за това. Например то рециклирана хартия се създава напълно нова, която може да се печата или пише върху нея. Процеса по рециклиране започва още преди депото. Има  в много градове в 21 век, които разполагат с контейнери за битови отпадъци, които са разделени за различни материали. След като се съберат разделно, отпадъците биват сортирани, преработени и вече рециклирани, материалите се връщат в  употреба за създаване на нови предмети.

Компостиране

Компостирането е много добър начин за изхвърляне и също така повторно преизползване на органични боклуци. При процеса компостирате, поглъщате органични отпадъци и ги заравяте в земята, като по този начин се създават почви с по богати свойства. Такива почви са по – благородни относно реколта и др.

Изгаряне

При процеса на изгаряне може да се получи полезна енергия, която да се използва при захранване с ток на домакинства, но това ще е за сметка на околната среда.

Депо

Също така боклукът може да бъде докаран до лицензирани сметища, където да се съхранява и обработва в бъдеще. Такива депа имат такса за прием на смет като тя може да варира

Видове отпадъци

Огромния проблем, който в момента е актуален с увреждането на околната среда не се подобрява, а се задълбочава и това се дължи на много фактори, но замърсяването от отпадъците играе голяма роля. Смесването и изхвърлянето на отпадъци са причинители на много зарази и болести на някои места по света от околната среда сред нас хората.

Ако се смесят повече видове отпадъци, може да навредим повече на околната среда, защото те стават по устойчиви и има възможност да се отделят в околната среда повече токсини и вредни газове. 

За да предпазим околната среда, отпадъците, които изхвърляме трябва да бъдат обработвани специално и рециклирани. В тази статия ще разгледаме някои видове отпадъци, които изискват такова специално третиране и трябва да се изхвърлят разделно за да може процеса да се проведе по – лесно.

Битови отпадъци

Това са всички наши отпадъци, които се получават  от нашата всекидневна дейност като техни източници са . Към тях се причисляват и различни отпадъци, които не са опасни за околната среда и не се класифицират така като такива са например отпадъци от готвене, при чистене или пазаруване.

Отпадъци от земеделие 

Отпадъците от селскостопанската дейност „съдържат“ в себе си всички остатъчни продукти, които са остатъци или  отпадни продукти от растениевъдството или животновъдството. Тук може да се добавят и отпадъците, които се образуват след използването на течни торове. Според специалисти такива отпадъци не са опасни за хората и тай като отпадъците в голямата си част се използват и  

рециклират „на място“.

Биоразградими отпадъци

Отпадъците, които са биоразградими са тези, които имат присъствие на кислород и вода и характерното за тях, е че могат да се компостират или подлежат на анаеробно разграждане. Кои отпадъци са биоразградими ? Такива са хранителните,  остатъчни продукти след озеленяване, отпадъци от хартия и др. 

В определени ситуации

При определени условия, много от битовите отпадъци могат да се причислят към биоразградими също така.

Строителни отпадъци

Отпадъци, получени след строителна дейност, която може да е ремонт на вашето жилище или строеж на сграда. Те са продукти от разрушаване или реконструкция на строителни съоръжения.

Отпадъците от строителството трябва да бъдат изхвърляни и извозени от специализирани фирми като нашата „ЕКО ДОМ 2011“ ООД, защото така се намалява риска от вреда на природата и клиенти ни могат да бъдат сигурни, че ние ще ги избавим от строителните отпадъци на площадката.

При извозването на отпадъците от такъв тип се използва контейнери, които са  с различни обеми и могат да поберат в себе си различен обем.

Сухи и удобни за рециклиране отпадъци

Категорията на тези отпадъци съдържа голямо разнообразие от материали като характерното за тях е, че се рециклират лесно. Примери за такива отпадъци са стъкло, опаковки и др.

Извозване на картон от “ЕКО ДОМ 2011” ООД

Картонът и хартията са широко използвани в нашето ежедневието. Картонът в частност се използва най – често като  опаковъчен материал за различни продукти, части и др. Например, когато закупим от магазин всеки път устройство или мебел за интериора, внасяме нова партида от картон в дома ни. Част от хората го изхвърлят като ненужен боклук или други го съхраняват по гаражи или складове, ако потрябва голямо количество картон.

При фирмите за създаване на различни стоки, складове и търговски обекти, той се използва още в по – големи количества. Там той намира най – широко приложение в опаковането на различни продукти от всякакви типове и размери. Издръжливостта на картона, обаче не е голяма като лесно се мокри, къса и  просто не може да се използва след това. Крайната му дестинация е сметище, но като цяло картона може да бъде и рециклиран, ако отговаря на някои условия.

Ето част от тях:

– трябва да има ,минималното съдържание на примеси, процентът на които не трябва да бъде над 5%.

– предавания картон за рециклиране не трябва да е мокър

– върху картона трябва да НЯМА дърво, пластмаса и др.

Можете да се обърнете към нашата фирма „ЕКО ДОМ 2011“ ООД  (ekodom.bg) за да приемем вашият картон и да го транспортираме до лицензирани депа за рециклиране на хартия. Обадете ни се сега за да получите най – добрата оферта за извозване на вашите отпадъци!

Интересни факти за отпадъците по света

Колко според вас е генерирания боклук всяка година от мобилни телефони и компютри? 50 000 000 тона!

В Орегон през 1971 година се изработва закон за насърчаване на събирането на кутии и бутилки и намаляване на количество боклуци. Закона гласи, че потребителите ще вземат пари, ако се изхвърлят своите отпадъци от кенчета  за безалкохолни напитки и бира в регламентирани контейнери.

Ежегодно само американците имат толкова много кутии и бутилки сода, които са изхвърлени, които са достатъчни за да постоят цели 20 кули до Луната.

Всяко рециклиране също създава отпадъци, които пак завършват в депо за рециклиране и може да се рециклират.

Къде откарват електронните отпадъци ? Знаете ли, че 70 процента от тях отиват в Китай и се преработват от семейни предприятия. Методите за обработка, обаче са елементарни и могат да са причина за тежко замърсяване на природата!

Често можете да разберете, че Великата китайска стена и сметището на Ню Йорк са единствените места, които са направени от хора и могат да са видими от Космоса.

Въпреки че много астронавти казват, че са били в състояние да видят тези места, имайки само оптични инструменти.

Лукс ли е да бъде нает контейнер за строителни отпадъци днес ?

укс  ли е за хората да си наемат контейнери под наем за строителни отпадъци?

Днес всеки е изправен пред много и различни трудности при строителство, ремонти на помещения и др.  Една от трудностите е събирането, транспортирането и извозването  на строителните отпадъци от строителната площадка.  Този елемент от дейностите при строителство е важен, защото трупането на неизвозени отпадъци създава различни рискове за безопасността, за здравето и на удобството на хората, които извършват строителни дейности.

Тези рискове налага необходимостта за намиране на решение, което да ни избави от ненужните строителни отпадъци. Наемане на контейнер за строителни отпадъци е едно ефективно решение за справяне на този проблем като то е удобно, по финансово изгодно от това да транспортирате сами вашите строителни отпадъци до депо, за което отделно дължите допълнителна такса.

Но какви са другите предимства при наемането от вас на контейнер за строителни отпадъци от „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД ?

Първата причина за наемане е, че контейнерите предлагат ефективен, удобен и лесен начин за справяне на мисия „Извозване на строителни отпадъци „. Това е изключително екологично решение. Защо ? Пример :  при струпване на  строителните отпадъци на едно място, има риск за увреждане на подпочвени води и почвата. Ако се използва контейнер за строителни отпадъци, това ще бъде избегнато по най-екологичния и ефективен  начин. Вятърът допълнително може да участва в замърсяването на околната среда.

Друга предимство е, че контейнерите за строителни отпадъци са отговорност като транспорт, наем и извозване на депо изцяло от фирмата им притежател. Ние като такава фирма се ангажираме пред нашите клиенти да извършим всички дейности по доставката, извозването след като приключите със събирането на боклуците и транспорта на контейнера за строителни отпадъци до лицензирано депо!

Предлагаме също така и хамалски услуги, ако имате проблем с товаренето на строителни отпадъци.

Поредното предимство на контейнерите за строителни отпадъци е финансова. Ако сами извозвате много голям обем от отпадъци, трябва сами да се погрижите за наемане на хора за хамалски услуги, за наемане на транспорт  ( камион или кола ) за отпадъците ви, трябва да заплатите и отделно такса на лицензирано депо, където ще доставите вашите материали.

Може да се доверите на „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД в извършването на тази процедура, защото ние притежаваме многогодишен опит в областта, при нас работят едни от най – добрите специалисти и ние подхождаме с индивидуално предложение към всеки клиент. Очакваме ви!

Scroll to top
Обадете ни се