Рециклиране на строителни материали. Извозване на строителни отпадъци

Строителните отпадъци са отпадъчен продукт от най – различни строителни дейности като ремонт, разрушителни дейности по строитени обекти и други. Какъв вид може да бъдат строителните отпадъци? Бетон, счупени плочки, керемиди, различни видове стъкло или стъклени отпадъци, тухли, асфалт, дървесен материал, пластмаса, асфалт след ремонт на път например, порцеланови и керамични предмети. В някои дървави от ЕС дори се приема материала след заравняване за строителен отпадък. 

Строителните отпадъци се създават в следствие от промишлени заводи, както битовият сектор т.е.  хора, които например правят ремонт.

Към индустриалните строителни отпадъци спадат, отпадъци, които се генерират от различни индустриални предприятия, инфраструктурни подобрения и реконструкции.  Например след ремонт на магистрала, има огромни количества строителни отпадъци, които се извозват чрез контейнери за строителни отпадъци. Фирма „ЕКО ДОМ“ 2011 ООД, гр. Хасково предлага на своите клиенти всякакви размери контейнери за строителни отпадъци и нашите консултанти ще ви посъветват безплатно какво ви е нужно за вас.

Обработване на строителните отпадъци

Най-използвания начин засега за  рециклирането на строителните отпадъци до този момент е тяхното депониране до специално предназначени за тази цел сметища. Фирмата ни е често предпочитана от клиентите ни, защото при нас таксите са по малки отколкото на някои депа.

 Според национална статистика от  далечната 2010 година., като брой специализираните сметища за строителни отпадъци в България има общо 131 общински депа за битов отпадък, 12 общински депа за строителен отпадък и 27 регионални депа за отпадък.

Единствено регионалните депа функционират съгласно нормативите, регламентирани в Наредба №8/24.08.2014г., за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Същите допускат и битов отпадък, както и строителен, както и керемиди, плочки, керамични отпадъци, тухли, пръст, камъни и др. 

Транспортиране и управление на строителните отпадъци

Създадените от вас строителни отпадъци от ремонтна дейност или друга такава строителна дейност  се депонират в специализираните депа / сметища за битови отпадъци или до специално обособени за тази цел площадки, които ги има в повечето от общините. Например специализирано депо за строителни отпадъци има в Пловдив.

„ЕКО ДОМ“ 2011 ООД може да ви помогне в процеса по извозването на вашият боклук като вие ще спестите финанси, времето си за пренасяне на строителните отпадъци и като ще имате удобството от това да не мислите как да изхвърлите вашите строителни отпадъци.

При ремонтно-строителната дейност на сградите и съоръженията се образуват инертни, опасни и неопасни отпадъци. В голяма степен те се депонират и се използват за обратни насипи.  Трябва задължително при такива опасни материали да подходите внимателно и да използвате специалисти за тяхното извозване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to top
Обадете ни се