Как да сортираме правилно нашите отпадъци?


Как да сортираме правилно нашите отпадъци? Сортирането на отпадъците представлява проста процедура за която не трябва нито много време, нито специални ресурси. Когато сортират отпадъците, най – важното е те да се отделят от битовите отпадъци видовете отпадъци, които имат възможност да бъдат рециклирани отново.

 Сортирането на общия поток от отпадъци в няколко различни групи бива: -Опаковъчни материали (пластмаса, стъкло, хартия / картон);

 -батерии; -метални; -медицински отпадъци; – производствени отпадъци; -електрическо оборудване; -повторно използваеми неща;

-опасни за околната среда отпадъци; 

-биоразградими отпадъци; 

-опаковани отпадъци и строителни отпадъци; 

– пластмасови опаковки 

– към тях спадат празни бутилки, контейнери, кутии и др. 

Видове отпадъци, рециклиране и място за изхвърляне 

Пластмасови опаковки

Подходящи отпадъци за рециклиране биват: плоски пластмасови бутилки за напитки ( Кола, дода и др.) , пластмасови торбички, филми и пластмасови кутии.

Материали, които не са подходящи за рециклирани биват: замърсени пластмасови продукти, маслени бутилки,сметана и маргарин, кисело мляко, играчки др. 

След сортиране на нашите отпадъци, къде да бъдат изхвърляни: всеки отделен контейнер за събиране на пластмасови отпадъци или на специално отредено място за ЕКО. 

Отпадъци от стъклени опаковки 

Те биват : всички разновидности стъклени буркани, контейнери, бутилки. 

Как да бъдат сортирани и подготвени: чрез измиване и отстраняване на примесите, като остатъци от храна. 

Подходящи отпадъци за рециклиране: стъклени буркани, бутилки, стъклопакет. 

Не са подходящи за рециклиране и сортиране следните стъклени отпадъци: бутилки от балсам (от глина), стъкло от огледало, маслени бутилки, автостъкло. 

Къде могат да бъдат извозвани и изхвърляне: всички буркани и бутилки за всеки контейнер за събиране на сортовете за отпадъци от стъкло (обикновено зелени) или специално отредено място за ЕКО.

Хартиени отпадъци 

Хартиените отпадъци се разделят на: всички хартиени опаковки, картон, кутии за яйца и други продукти от хартия / картон, списания, вестници, книги, хартия за ноти.

 Подготовка за сортиране: подгответе се за рециклиране, като трябва да отстраните примесите 

Подходящи за рециклиране са: вестници, картони, хартии за писане, несортирана хартия, всички видове книги и всякакви видове хартиени / картонени продукти.

Не са подходящи отпадъци за рециклиране като: хартията и картоните, които са мокри или замърсени и хартии, които съдържащи примеси от храни, са ламинирани. 

Къде да се извозват хартиени отпадъци : до всеки отделен контейнер, който е предназначен за  хартиени отпадъци (обикновено синьо) или специално организиран ECO сайт. 

Сортиране на метални отпадъци 

Металните отпадъци биват: всички видове метални изделия и метални опаковки 

Как се събират и сортират отпадъци: подгответе за рециклиране металните боклуци като премахнете замърсяванията, като остатъци от храна, сплескване доколкото е възможно. 

Подходящи за рециклиране и сортиране са: всички видове метални продукти без замърсители. 

Не са подходящи за рециклиране: мръсни метални опаковки, мазни 

Къде може да се доставят метални отпадъци: на всеки сайт на ЕКО или специализирани точки за закупуване на скрап в замяна на подходяща такса. 

Отпадъци от батерии и акумулатори 

Как да бъдат сортирани и събирани: събира се отделно от другите отпадъци. 

Подходящи за рециклиране са: всички батерии и акумулатори

Къде могат да бъдат предадени за рециклиране: всеки специализиран контейнер за събиране на батерията, магазини

Опасни за околната среда отпадъци

Опасни отпадъци за околната среда биват: отпадъчни масла от автомобили , маслени филтри от автомобили и използвани автомобилни гуми 

Как да съберете: събирайте в специализирани контейнери, предоставени от управителя на опасни за околната среда продукти на договорна основа. Гумите се събират без специални правила. 

Подходящи за рециклиране: опасни за околната среда отпадъци без замърсители. 
Къде да се достави: специално организиран екологичен обект или пункт за събиране на опасни за околната среда продукти.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to top
Обадете ни се