Работим по желание на нашите клиенти и затова оставяме на Вас да изберете мястото, от което ще бъде натоварен дадения инертен материал. Самата доставка на инертен материал ще бъде направена с контейнер за строителни отпадъци и може остане в него до пълната му употреба. Максимума инертен материал, който може да бъде доставен с контейнер за отпадъци е 7 кубика. Ако имате нужда след това може да го напълните със строителни отпадъци, тогава ще Ви бъде изготвена комплексна цена за двете услуги (доставка на материал и извозване на отпадъци). По този начин, спестявате финансови средства от транспорта на материала и от доставката на строителния контейнер за отпадъци.

Всички цени за доставка на инертни и строителни материали се определят в зависимост от това какъв материал се транспортира, какво е количеството и разстоянието до крайната точка на доставка. На посочените телефони може да получите консултация и конкретна оферта свързана със всички ваши желания.

Инертни материали: пясък, баластра, трошен камък, филц, хумус
Scroll to top
Обадете ни се