Депониране на строителни, промишлени и битови отпадъци

Какъв е законът относно депонирането на строителни отпадъци? 

Законът за опазване на околната среда е в сила от 1993 година и определя отпадъците на различни категории като те биват:

• всички отпадъци, които са изхвърлени, бракувани, изоставени или  нежелани,  независимо дали са с предназначение за търговска дейност или за  да се рециклират 

• всички отпадъци, които са обявени чрез регламент или политика за опазване на околната среда като такива

Строителни отпадъци са  отпадъците,  които са изхвърлени от фирми или  от домакинства вследвие строителни дейности и ремонти. Те са на-често с размери, които не са стандартни и те не могат да бъдат събрани в  контейнери за боклук, където ние изхвърляме обикновено нашите отпадъци. Строителните отпадъци се извозват със специални 

 контейнери.

Промишлените отпадъци могат да бъдат най – различни боклуци, чиито произход е от:

• заводи

• цехове

• промишленост

• селско стопанство

Домакински  боклуци се изхвърлят от нашите домакинства и могат да имат всякакъв произход. Могат да са например хранителни остатъци, хартиени боклуци, бутилки, консерви и други. Домакинските отпадъци се определят като не-опасни.

След като всички боклуци биват събрани, те се се откарват (депонират) до местни депа, където  се сортират и може да се рециклират, ако има например завод за преработка на отпадъци както в София.

 Депото е сметище, което e място за извозване и където може да се съхраняват  отпадъци. Неговото положение най – често се намира върху неизползвана земя или също така малко под нивото на земята. Други местоположения, които могат да се открият за депа са например  вътрешни площадки за депониране за отпадъци на територията на предприятията и самостоятелни площадки, които служат основно за съхранение на огромен брой отпадъци.

Различнитe категории и типове отпадъци трябва да сe отделят   и съхраняват без да замърсяват околната среда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll to top
Обадете ни се